ไม้กดลิ้น

ไม้กดลิ้น

ใช้สำหรับตรวจช่องปาก ผลิตจากไม้ ปราศจากเสี้ยนไม้ และตาไม้ ได้รับการตัดและฝนขอบให้เรียบ

 

ไม้กดลิ้น ปราศจากเชื้อ sterile 

ราคา 65 บาท (100ชิ้น/กล่อง)

 

ไม้กดลิ้น ไม่ปราศจากเชื้อ non-sterile 

ราคา 35 บาท (100ชิ้น/กล่อง)

Visitors: 356,283