เทปหยืดหยุ่น คิเนซิโอ เทปบำบัด

เทปหยืดหยุ่น คิเนซิโอ เทปบำบัด

คุณสมบัติเทปบำบัด

*ช่วยการลดความเจ็บปวดลดความรุนแรงนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ 
*คลายกล้ามเนื้อที่ทำงานมากเกินไป กระตุ้นกล้ามเนื้อที่ทำงานน้อยให้ทำงานได้มากขึ้น 
*ลดการบวม ในช่วงแรกที่บาดเจ็บ
*เร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย โดยเพิ่มพื้นที่ระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อ ทำให้การไหลเวียนของสารน้ำต่างๆดีขึ้น จึงหายเร็วขึ้น
*ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  และ กล้ามเนื้อ 
*เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวแขนและสะบักในนักกีฬาที่มีอาการปวดไหล่
*เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของการก้มหลังหรือนักกีฬาที่บาดเจ็บที่หลัง เพิ่มแรงการหดตัวในกล้ามเนื้อ

ราคาขาย

                                                                                               สีดำ สีชมพู สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว ยาว 5 เมตร ม้วนละ 100 บาท

 

Visitors: 356,283